The Queen of Silence

« go back

the reviews from Poland!

» June 15, 2015

Newsweek Polska: “incredible story about poverty and disability, but also about the power of imagination” / “niesamowita opowieść o nędzy i ułomności, ale i sile wyobraźni”

Kultura Liberalna, Krzysztof Siwoń: “spectacular act of rejecting the dull poetics of observational cinema” / “akt spektakularnego odejścia od zszarzałej poetyki dokumentu obserwacyjnego”

Krzysztof Spór: “one can feel incredible warmth in this story from the world full of sad moments” / “czuć wielkie ciepło w tej relacji ze świata pełnego smutnych chwil”